เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า BILSTEIN ทุกรุ่นรับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. สินค้าจะต้องนำเข้า และจัดจำหน่ายโดยบริษัท ท้อปฟอร์ม จำกัด เท่านั้น
 2. สินค้า BILSTEIN ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร
 3. ในกรณีที่สินค้าเกิดมีปัญหา ให้ท่านนำสินค้าพร้อมแนบบัตรรับประกันมากับโช้คอัพที่ชำรุดทุกครั้ง เพื่อส่งตรวจสอบผ่านศูนย์ติดตั้งที่ท่านใช้บริการอยู่
 4. ในกรณีที่พบความบกพร่อง ทางบริษัทจะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวใหม่ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทเดียวกัน โดยไม่มีการซ่อม หรือคืนเป็นเงินสด (การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงค่าแรงการติดตั้ง)
 5. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุม ความเสียหาย อันเกิดจากการติดตั้งโช้คอัพที่ไม่ถูกต้อง (รายละเอียดดูได้จากคู่มือการติดตั้ง) อุบัติเหตุ และการดัดแปลงในทุกกรณี และการใช้ผิดรุ่นและผิดวัตถุประสงค์
 6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดเสียงจากตัวโช้คอัพ อันเนื่องมาจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุจากการใช้งาน โดยมีร่องรอยความผิดปกติปรากฏบนบริเวณแกนโช้คอัพ
 7. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมความพึงพอใจเฉพาะบุคคล เช่น แข็งเกินไป หรือ นุ่มนวลเกินไป เพราะสินค้า BILSTEIN ผลิตและทดสอบภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสมที่สุด สำหรับรถแต่ละรุ่น

คุณลักษณะพิเศษของ BILSTEIN ที่ควรรู้ก่อนนำรถของท่านไปเคลม

 1. ในระยะเวลาประมาณ 7 วันแรกของการติดตั้ง อาจรู้สึกว่าตัวโช้คอัพมีความแน่น และกระด้างขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
 2. เมื่อมีคราบน้ำมันที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ หรือ คราบน้ำมันจางๆ ซึมจากกระบอกโช้คอัพ ซึ่งลักษณะดังกล่าว เป็นอาการปกติ ของโช้คอัพ BILSTEIN ที่ติดตั้งใหม่ เนื่องจากหลังการติดตั้ง และใช้งานไประยะหนึ่งโช้คอัพจะปรับตัว และน้ำมันส่วนเกินจะถุกระบายออกโดยอัตโนมัติ ทางด้านบนของกระบอกโช้คอัพ ตัวสินค้ามีได้เสียหาย ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

Warrantee terms and conditions all BILSTEIN products warrantee for 1 year under the following terms

 1. All claimed items must bought from Thailand authorized dealers which can be checked here.
 2. For data collection, we would like to ask all dear customers to claim at the dealers you bought that item.
 3. Dealers will change new BILSTEIN products according to the claimed model and quantity. No repair nor refund.
 4. All claimed items must be used under normal conditions and must not misuse.
 5. All claimed products must be caused by production errors not by other suspension parts.
 6. All claimed products must not caused by wrong installation.